Liczba odwiedzin strony: 47401 Osób na stronie: 3
 

 Kancelaria adwokacka
Anna Wojciechowska, adwokat

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 131 poz. 1102 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/04
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 lipca 2005 r. sygn. akt SK 26/04 (Dz. U. z dnia 18 lipca 2005 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski - przewodniczący, Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Jerzy Stępień, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 5 lipca 2005 r., skargi konstytucyjnej Klary Baron o zbadanie zgodności art. 50 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) z art. 41 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: I Art. 50 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98) w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia na postanowienie o zamianie kary porządkowej grzywny na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 78 i art. 176 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. II Przepis wymieniony w części I traci moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2006 r. Ponadto postanawia: na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) uchylić postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie wstrzymania wykonania postanowienia Sądu Rejonowego Wydziału I Cywilnego w Raciborzu z dnia 17 października 2003 r., sygn. akt I C 151/01.
Monitor Polski 2000 Nr 15 poz. 329 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 31 maja 2000 r.) Rej. 14/2000 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE na wniosek Wojewody Śląskiego: 1. Bablok Paweł s. Karola, 2. Bablok Marta c. Wojciecha, 3. Baran Mieczysław s. Jana, 4. Baran Bogusława c. Mieczysława, 5. Bączkowicz Józef s. Aleksandra, 6. Bączkowicz Maria c. Franciszka, 7. Bedrunka Eryk s. Jana, 8. Bedrunka Emilia c. Karola, 9. Bębenek Jan s. Kazimierza, 10. Bębenek Władysława c. Franciszka, 11. Białas Henryk s. Józefa, 12. Białas Klara c. Jana, 13. Bizoń Paweł s. Wincentego, 14. Bizoń Elżbieta c. Józefa, 15. Bochenek Jan s. Teodora, 16. Bochenek Cecylia c. Emanuela, 17. Bortel Joachim s. Emila, 18. Bortel Aniela c. Alberta, 19. Branka Stefan s. Józefa, 20. Branka Helena c. Roberta, 21. Breguła Henryk s. Konrada, 22. Breguła Krystyna c. Józefa, 23. Broda Jan s. Marka, 24. Broda Stefania c. Jana, 25. Brom Teodor s. Augustyna, 26. Brom Anna c. Józefa, 27. Bromboszcz Dominik s. Piotra, 28. Bromboszcz Wiesława c. Mieczysława, 29. Brząkalik Bernard s. Józefa, 30. Brząkalik Anna c. Augustyna, 31. Budzik Bolesław s. Władysława, 32. Budzik Zofia c. Józefa, 33. Bugdol Józef s. Wiktora, 34. Bugdol Maria c. Józefa, 35. Burska Zygmunt s. Ignacego, 36. Burska Maria c. Józefa, 37. Chmielik Tadeusz s. Jana, 38. Chmielik Eugenia c. Franciszka, 39. Ciapała Stanisław s. Juliana, 40. Ciapała Henryka c. Franciszka, 41. Cichocki Jan s. Antoniego, 42. Cichocka Marta c. Pawła, 43. Ciechelski Szczepan s. Jana, 44. Ciechelska Stanisława c. Stanisława,...
KRS 0000311575 - AVALIS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AVALIS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁAWSKA 182 02-670 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 244-88-99 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-349-51-23 141522210 0000311575
KRS 0000311574 - GRAFIT ARCHITEKCI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GRAFIT ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
FILTROWA 67 D/115 02-055 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-014-04-04 141530042 0000311574
KRS 0000311573 - PIEKARNIA TOSZEK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PIEKARNIA TOSZEK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WILKOWICKA 33 44-180 TOSZEK TOSZEK GLIWICKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
969-152-00-94 240854874 0000311573
KRS 0000311572 - STOWARZYSZENIE KLUBU MOTOCYKLOWEGO IGNIS ARDENS W KROTOSZYNIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE KLUBU MOTOCYKLOWEGO IGNIS ARDENS W KROTOSZYNIE STOWARZYSZENIE 2008-08-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁUKASIEWICZA 15A 63-700 KROTOSZYN KROTOSZYN KROTOSZYŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
621-177-40-61 300919290 0000311572
KRS 0000311571 - "HIPERNET.PL" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"HIPERNET.PL" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CIOŁKOWSKIEGO 28 01-480 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000311571