Liczba odwiedzin strony: 47392 Osób na stronie: 5
 

 Kancelaria adwokacka
Anna Wojciechowska, adwokat

 
 
Kancelaria adwokacka
Anna Wojciechowska, adwokat
 
Kopernika 2 lok. 9
13-100 Nidzica
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 131 poz. 1102 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/04
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 lipca 2005 r. sygn. akt SK 26/04 (Dz. U. z dnia 18 lipca 2005 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski - przewodniczący, Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Jerzy Stępień, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 5 lipca 2005 r.,...
Monitor Polski 2000 Nr 15 poz. 329 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 31 maja 2000 r.) Rej. 14/2000 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,...